דבר המנכ"ל

מה חדש?

בעולם ההופך לתחרותי יותר ויותר קיימת חשיבות עליונה למשאב האנושי ולמנהיגות.

היכולת להנהיג ולהוביל תהליכי שינוי ושיפור מוטלת כיום על כל שדרת המנהלים בארגונים השונים. היכולת להוביל תהליכים בארגונים גדולים וקטנים, ולנווט ולסייע בהצלחתם היא המבחן האמיתי עימו מתמודדים המנהלים מידי יום ביומו.

הנשיא השישי של ארה"ב, ג'ון קווינסי אדמס, הגדיר מנהיג כמי שמעשיו מהווים השראה לאחרים לחלום יותר, ללמוד יותר, לעשות יותר ולהגיע ליותר.
הגדרה זו נכונה גם בעולם העסקי, ברשויות המקומיות ובמערכות החינוך בהם הניהול המודרני הינו היכולת להנהיג ציבור עובדים להצלחה ולהישגים, הן ברמה האישית והן ברמה המערכתית.

ברוח דבריו של ג'ון קווינסי אדמס, אימצה Nessמטח חמישה ערכי יסוד: שותפות, עבודת צוות, מצוינות, חדשנות, וחתירה לניצחון. ערכים אלו מלווים אותנו בפעילותנו היומיומיות.

בברכה,

עפר סובול

מנכ"ל נס מטח

 

Powered by Telerom