נס מטח זכתה במכרז עיריית תל אביב להקמת בתי ספר סייבר

מה חדש?

נס מטח זכתה במכרז עיריית תל אביב להקמת בתי ספר "סייבר" ברחבי העיר כולל תשתית אלחוטית מבוססות על טכנולוגיה של Ruckus הכוללת Controller בקר מרכזי עירוני לניהול תשתית הרשת האלחוטית.

 

Powered by Telerom